Friday 5 August 2011

IHUMANS OUTRAGED IN CAMARASA


WHERE: Camarasa, LLeida, Catalunya
CRAGSECTOR:  Crestes del Conill / Marcant estil / Kuestelon la France
WHO: Marc Garcia, Jordi, Òscar, Vicenzo,Javi.
ROUTES: Tibetano 6b+ (FV), Yin 6a+ (V), Yang+gama 6a (F)/ Wall street 6a (V), Comor de Mom 6a(V), Posture sexy 6a (E), Kebeseixo 6a+ (P), Quin Pat estic 6b (P), Kappaqui 6a (F) / 25- 6a+ (P), 26- 6a+ (P), 27- 6a (P), Cata Crack 6c (N)
WHERE: Cubells, LLeida, Catalunya
CRAGSECTOR:  Cubells.
WHO: Marc Garcia, Jordi, Òscar, Vicenzo,Javi
.
ROUTES:  Amics del Rock and Roll 6c (T), El tio de la bota 6b (P)

PHOTOS: Bi Zaes, Jordi
SONG TRIP: Vanesa Dumata+Ben Harper, Radiohead, Rolling's (Paint it black), Postal service (such great heights, etc.

The need for a quiet weekend between good people were already latent on Monday ... after a  destroying boulders, I agreed with Marc be together on the weekend. The plan was go to Cavallers. A week of climbing with failed attempts (Collsuspina makes us feel crazy!!) and an increase rain in the Pyrenees.
So Friday the bag made ​​without specific direction, and I spend the morning in the job investigating: the goal is Camarasa, just sell the good idea to the three men.... Honestly, it was not difficult to convince them ... Then at noon we take the road to Lleida, with plenty of motivation and a guide full of good routes and sectors.

1)Sant Llorenç de Montgai
Just arrived, we enter into the sector: Crestes del conill. A plaque that divides the landscape into two, full of movements with crimps and cutting holds. For me, the great day of the weekend, the energy accumulated and the initial desire to destroy everything. "Dones" (among other) Tibetano 6b +  "flash-light" ... first done by Marc, doing an strange zig zag on the wall... and then (surprising ) I arrived at the chain following a more straight line . A very nice way, I managed to be a challenge done ... and how! I still remember some inhumane movements ... and I think: girl ... you did it by yourself! Awesome! And finally to finish off the day super inhumane, I ended with a hyper long 6a+ in darkness, the movements are super nice. Lucky I can use  the front -light as a small help "antipanic."
2) Crestes del conill

What day ... what good! collect all our "tools" and we have to mount the base camp for dinner under little rain... soon ends and leaves us a little respite to enjoy good temperatures and the breeze before going to bed ... Tonight, as a reward for all I have done, I take the place free of the van ... dios ... close our eyes to rest ...pleasant ...

3) Breakfast with all the team

Discovery SATURDAY AND MORE CHALLENGES
Early in the morning breakfast and coffee in Sant LLorenç de Montgai, let's go the sector Marcant estil, to do some friki routes... The routes are near the path, but they are with block entries and various lengths. Warm up(in my case, dying) with Wall Street 6a, Sexy Posture 6a,  Kebeseixo 6a +, etc. ... I am left with the route  Quin Pat estic 6b... at first thought it was me and my lack of "physical power" does not let me hold higher grades, but it is good to don't thing about this in Camarasa ... the grade is inhumanly tight!
4)Me, Òscar and Jordi and the river
Having done a good "warm up", go to the river for lunch. Oh .... how well, how beautiful is everything! What I'm quiet ... this is inhuman!!And then we head to Cubells, where we expect to Javi and Vincenzo. A sector that is still not very popular with the tonic level of "not very affordable" but lines such as the inhumane Camarasa. In all the "cubellera" experience, I prefer Jordi tries in Amics del Rock and  Roll 6c. What a Jordi's day that brings all his power!! what motivation! The truth is I love doing the "hand in hand" with him, encourages me to try it and to spend energies in El tio de la Bota 6b..helps me to be brave and face the 6c (tope rope in this time). Jordi ... YOU ARE VERY GREAT! I'm happy to hear that you come to "the beginning" and to be there to share it! BIEN! Moreover, Oscar seems to absorb all my energy, and rose from the deeps after one "fall" with the face before. Point where he wakes up once and start doing all Sanday routes.

5)Cubells, Òscar climbing El tio de la bota 6b, Marc in action and the views 


Tired, we going to mount the base camp in the car park of the sector: .............
where Marc has his project .. But first .... night bathed naked body to a regeneration ... diosss! What is cold! And what a good time in the water under "the moon light "!!!!

SUNDAY, ALL EATS (or not)
After a good breakfast  Marc is not in power to try his project, so we decided to go by road to the sector Kuestelon la France. Another example of the high grade ... this day not suppurates motivation .. Oscar least, that he was doing everything!
Ole tu, ole tu! In addition to Vincenzo and Javi are seen animated up and down the wall. In the morning, after several failed attempts to chain the projects, and the invasion of the Italian family, we decided to go to the river again ... oh my god ... That is pleasure ... and with the relax body, we decided to go way back by making stall for lunch as bourgeois, with dessert included.

6)Vicenzo in action and the invasion of the Italian family, under Cata Crak 6c with Jordi.

A weekend very very quiet that I need these strange days. A very good company ... really, as I have told you, but "what good" to have shared this moment with all of you. I've felt at ease at all times ... and this .. is inhuman!

7) furgo team: Marc, Òscar, Bi and Jordi.


[CAT]

INDIGNATS IHUMANS A CAMARASA

La necessitat d'un cap de setmana tranquil de desconecció absoluta entre bona gent era latent ja dilluns... després d'uns blocazos destructors, pacto amb en Marc quedar pel finde amb el plan d'anar cap a Cavallers.
Una setmana amb intents frustrats d'escalada (Collsuspina nos tiene looOOooCCooos!!)
i amb un augment de previsió plujosa pel Pirineu.

Així que divendres amb la motxi feta però sense rumb concret, dedico el matí de feina per investigar: l'objectiu és Camarasa, només cal vendre bé la idea perquè els tres homes no tinguin més remei que acceptar-la.... Sincerament, no va ser gens complicat convèncer-los... aquestes b/velles generacions d'avui en dia... :P Doncs al migdia emprenem camí cap a les terres de Lleida, amb un munt de motivació i una guia repleta de sectors i bones vies!

Just arribar, ens endinsem cap el sector: Crestes del conill. Una placa fineta que divideix el paisatge en dos, plena de passos regleteros i algun cazo tallador de dits.
Per mi, el gran dia del finde, suposu per les energies acumulades i les ànsies inicials de destruir-ho tot. Encadeno (entre altres vies) Tibetano 6b+ al flash-light... primer la munta en Marc fent una ziga zaga estranya de cinta en cinta... i després (amb la sorpresa comuna) arribo a la reunió seguint una línia molt més recta, amb passets de super nena i petits esbufecs de "morta de por". Una via molt molt bonica, que va suposar un repte aconseguit...i de quina manera!!! Encara recordo algun pas inhumà... i penso: nena... això ho vas fer tu! Impressionant!! I per acabar de rematar el super dia d'encadenes inhumans, acabo la sessió amb un 6a+ hiper llarg a les fosques, de passos també super bonics, i amb el frontal com a petita ajuda "antipánico".

Quin dia... què bé! Pleguem "eines" i ens disposem a muntar el camp base per sopar sota un xim xim de plujeta punyetera... aviat acaba i ens deixa una petita treva per disfrutar de la bona temperatura i de l'airet fresquet abans d'anar a dormir... aquesta nit, com a premi pels "grans aconseguits", me cedeixen el lloc lliure de la furgo... dios... quin tancar els ulls per descansar més plaent...

DISSABTE DE DESCOBERTES I MÉS REPTES

Aviadet al matí, esmorzar de rigor i cafè a Sant Llorenç de Montgai, anem al sector Marcant estil per fer una xic el friki... Les vies són a peu de camí, sobadetes però boniques, amb entrades de bloc i amb llargades varies.
Escalfem (en el meu cas, rebentem) amb Wall street 6a, Posture Sexy 6a, Kebeseixo 6a+, etc... I amb quedo amb les ganes d'encadenar Quin Pat estic 6b... al principi pensava que era jo i la meva falta de "potència corporal" que no me deixava apretar en graus superiors, però no és bo desanimar-se a Camarasa... el grau està apretat inhumanament!!

Havent fet un bon "warm up", anem al riu a dinar. Oh.... Quin gustillo, quin benestar, què bonic que és tot allò!! I què tranquil·la me sento... això és inhumà!!!!

I després ens dirigim cap a Cubells, on ens esperen en Javi i en Vicenzo.
Un sector no gaire concorregut que segueix amb la tònica de grau "poc assequible" però amb línies tan inhumanes com les de Camarasa. De tota aquesta experiència cubellera, me quedo amb els grans pegazos d'en Jordi a Amics del Rock en Roll 6c. Vaya dia més fanàtic que porta, quina motivació desprèn!! La veritat és que m'encanta fer "el mano a mano" amb ell, m'anima inhumanament en la via El tio de la Bota 6b, i m'ajuda a ser valenta per encarar-me al 6c (en tope rope, aquesta vegada).
Jordi... ETS MOLT GRAN!! I m'alegro que tornessis a sentir-te com "al principi" i que hi fos allí per compartir-ho!! BIEN!! Per altra banda, l'Òscar sembla absorbir tota la meva energia, i ressuscita de las profundidades fent un saque casi mortal de cara a terra en El tio de la Bota 6b... punt en què desperta d'una vegada i treu totes les ganes d'encadene que el diumenge demostrarà.

Cansats, anem cap a muntar el campo base, en l'aparcament del sector: ............. on en marc hi té el projecte.. Però abans.... banyada nocturna nus per fer una regeneració corporal... diosss!!! Què freda està!!! I què bé un cop endins sota "la luz de la luna"!!!!


DIUMENGE, TOT S'HO MENJA (o no)

Després d'un bon esmorzar i recollida partiment de tots els "trastos", en Marc no es veu amb power per anar a encadenar el projecte, així que decidim anar fent via cap el sector Kuestelon la France. Un altre exemple del què és apretar el grau... aquest dia no supura motivació.. menys l'Òscar, que s'ho va encadenant tot! Ole tu, ole tu!!! Per altra banda en Vicenzo i en Javi se'ls veu animats amunt i avall del paredón.
A mig matí, després d'uns quants intents frustrats d'encadenar projectes, i amb la invasió familiar dels italians, decidim tornar a fer un banyet al riu... oh my god... esto es placer... i amb l'atontamenta de l'apalanque, decidim anar fent camí de tornada, fent paradeta per dinar com burgesos, amb postres inclosos.


Un cap de setmana molt molt molt tranquil, el què necessitava per aquests dies estranys. Una MOLT BONA companyia... de debò, ja us ho he dit, però ”què bé” haver compartit aquests moments amb vosaltres. M'he sentit a gust en tot moment...i això.. és inhumà!

1)Sant Llorenç de Montgai  2) Crestes del conill  3) esmorzar amb tot el fugo team  4)Jo, l'Òscar, en Jordi i el riu  5)Cubells, Òscar escalant El tio de la bota 6b, Marc in action i les vistes des del sector  6)Vicenzo in action i la invasió de la familia italiana sota en Jordi escalant Cata Crak 6c. 7) furgo team: Marc, Òscar, Bi i Jordi.
No comments:

Post a Comment

NATURE AS A BASIS FOR LIVING LIFE,THE HELP TO OVERCOME THE FEARS AND WEAKNESSES
English is not my native language, sorry for inconvenience.