Monday 1 August 2011

PREMISE: A REVIEW

WHERE: Collsuspina, Osona, Catalunya
CRAGSECTOR:  Collsuspina
WHO: Bernat Almirall, Bi Zaes
PHOTOS: Bi Zaes
SONG TRIP: Lovefool, Cardigans.

Premise: a review of the other's backpack before leaving...

Monday with broken motivation... always finding the positive side (of course) but there are times that is hard to find it ...


Brave and willing to do as Christopher Columbus discovering the Americas, Berni and I are moving towards the Moianès (if I remember what Berni explained to me, a Vegueria ... one of the most important regions for which does the historical context of Catalonia) 
With that any other setback, one more round to circles and with good female instinct, we arrive under the antenna ... Ride it like Christopher: this is way better than that, this seems crushed slip, scratch .... we head the sector of "visera". The increasing motivation: there's a name, what a roof, it's so hard ...  One 6a! should climb it, don't we? one "rock touching" even more desire to climb upward ....


.... 

(I could not describe the situation as ...): PROBLEM: Berni has been left in the harness ... 
....

With as much optimism as possible (bear in mind the conversation during the car trip, when I explained the "colleague" that I need to be exhausted, to help me change the attitude, the desire of be almost vital and physically tired ...) and after countless "sorry" (truuuuaaanki Berni, this can happen to anyone ... at least me, of course ...: P) decided to continue to Christopher's but now ... just looking... 

Collsuspina has several small sub-sectors of roof climbing and a chance to "sector of boulder". The lines are short and very explosive, most in the shade to be scaled in the summer. A small crag but welcome alternative to the afternoons of August .. 
We find several lines that motivate us: Escurçó 6a, Mantis 6b Balbina 6b+, Flay May 6c+ and the star of the day: Coconuts 6c+ (sector pugsagordí), where I make a try "on sight"... there's color ... (Berni, Pilla pillaaaa!)

With fingers almost defeats decided to make a Cem ... tired, we wait into the car: Rabiiosssaaa (which also not sounds ...) 

A day of "not-achieved" but we pact that on Wednesday Coconut will be done (yes or yes!)

RABIOOOOSSAAA! 

[CAT]

Premissa: revisió de la motxilla del altres abans de marxar...

Dilluns de motivació troncada... tot té la part positiva (clarroooo) però hi ha vegades que costa trobar-la...
Valents i amb ganes de fer com Cristòfol Colom descobrint les Amèriques, en Berni i jo ens encaminem cap el Moianès (si mal no recordo de l'explicació d'en Berni, una antiga Vegueria... una de les regions més importants pel què fa al marc històric de Catalunya)
Amb alguna que altra reculada, alguna volta de més a les rotondetes i amb un bon instint femení, arribem sota les antenes... Passejada a lo Cristòfol: aquest camí és millor que aquell, aquest sembla més trepitjat, relliscada, esgarrinxada.... i trobem el sector "Visera". La motivació creixent: mira un nom, pedazo desplom, això deu apretar...
Un 6a! Què li "apretem"?? Un "tocament de roca" encara alça més les ganes d'escalar....

.... 

(no sabria com descriure la situació...): PROBLEMA: en Berni s'ha deixat l'arnés...
....

Amb el màxim d'optimisme possible (cal tenir en compte la xerrada durant el viatge, quan li explicava al "col·lega" la necessitat que tenia d'apretar, que m'ajudaria a canviar l'actitud, les ganes casi vitals de cansar-me físicament, de rebentar...) i després d'incontables "ho sento" (truuuuaaanki Berni, això li pot passar a tothom... menys a mi, és clar... :P ) decidim seguir fent de Cristòfol, però ara... mirant i prou...

Collsuspina compta amb diversos petits subsectors d'esportiva i alguna possibilitat de "sector de bloc". Les línies són curtes i molt explosives, la majoria en desplom i poc canto, a l'ombra per ser escalades a l'estiu. Un sectoret petit però d'acollida i alternativa a les tardes d'agost..
Amb el "passeio" descobrim vàries línies que ens motiven: Escurçó 6a, Mantis 6b, Balbina 6b+, Flay May 6c+ i l'estrella del dia: Coconuts 6c+, projecte mental(sector pugsagordí), on faig un pegue a vista de l'inici i en solo integral... té color... (Berni, pilla pillaaaa!!)
Amb les "yemites" casi desfetes i el cor a mil decidim fer un Cem...cansats, al cotxe, l'objectiu és: Rabiiosssaaa (que tampoc sona...)
Un dia de "no-aconseguides" però amb el pacte d'encadenar dimecres el Coconut (sí o sí!)

RABIOOOOSSAAA!

No comments:

Post a Comment

NATURE AS A BASIS FOR LIVING LIFE,THE HELP TO OVERCOME THE FEARS AND WEAKNESSES
English is not my native language, sorry for inconvenience.